smart

W naszym WTZ nie brakuje patriotów, którzy pamiętają, aby nie zabrało bieli i czerwieni na zbliżające się Święto Flagi 2 maja oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja –  ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.

Historia polskich barw narodowych.

Korzenie polskich barw narodowych sięgają królewskich herbów dynastii Piastów. To wtedy polscy władcy zaczęli używać jako swojego herbu białego orła na czerwonym tle. Biały orzeł w czerwonym polu utrzymywał się także w czasach Jagiellonów. Był to wtedy symbol wykorzystywany na tarczach oraz na chorągwiach królewskich i państwowych.

Jednoznacznie jako barwy narodowe kolory biały i czerwony zostały wykorzystane w pierwszą rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Podczas uroczystych obchodów damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy.

Polskie barwy narodowe formalnie zostały po raz pierwszy określone w czasie powstania listopadowego. Od wybuchu powstania zaczęto używać różnych kokard jako symbolu walki o niepodległość. Jako znaku przynależności do zrywu niepodległościowego używano kokardy białej. Bardziej radykalne Towarzystwo Patriotyczne używało z kolei kokardy błękitno-biało-czerwonej. Używano też kokard dwukolorowych – biało-czerwonych.

7 lutego 1831 roku na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego z Towarzystwa Patriotycznego, Sejm podjął odpowiednią ustawę. Jako polskie barwy przyjęto kompromisowo barwy biało-czerwone. Uchwała była pierwszym w dziejach Polski i jednym z pierwszych na świecie aktów prawnych regulujących kwestię barw narodowych.

Barwy biało-czerwone były od tej pory konsekwentnie używane w okresie zaborów jako narodowe barwy Polski.

3 maja 1916 roku już w formie flag, barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy użyte masowo dla uczczenia 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi zostały uchwalone przez Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku. Od tamtej pory kolory biały i czerwony na polskiej fladze potwierdzały kolejne władze państwowe.

Do dziś flaga jest jednym z najważniejszych symboli Rzeczpospolitej.