O

STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół w Lublinie prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, które zajmują się szeroko pojętą rehabilitacją społeczną i zawodową uczestników.

Łącznie korzysta z nich 70 osób niepełnosprawnych. W ramach terapii prowadzonej w warsztatach odbywają się zajęcia z zakresu rzemiosła artystycznego, techniczne, komputerowe, kulinarne, krawieckie, dziewiarskie, plastyczne, teatralne i muzyczne . Uczestnicy warsztatów, w swoim Indywidualnym Programie Rehabilitacji (IPR) mają także zapewnioną rehabilitację ruchową oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

  • Ze względu na szczególne uzdolnienia artystyczne osoby niepełnosprawnej intelektualnie, dużą wagę przykłada się do terapii poprzez sztukę. Pod okiem fachowej kadry powstają niepowtarzalne dzieła sztuki teatralnej i plastycznej, które można oglądać min. w Galerii „Źródło” przy ul. Radzyńskiej 3 (czynna od pn.-pt w godz. 8.00 -16.00).
  • Stowarzyszenie „Źródło” znane jest z promocji twórczości osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublina, z licznie organizowanych wystaw, przeglądów, aukcji i kiermaszy.
  • Stałym punktem działalności Stowarzyszenia jest comiesięczny kiermasz, który odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na terenie Galerii „Źródło”.
  • Kolejną formą działalności Stowarzyszenia jest organizowanie w okresie letnim 2-u tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w różnych ciekawych regionach Polski, z których korzysta corocznie ok. 80 osób niepełnosprawnych.
  • W 2012 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.