WŁADZE

STOWARZYSZENIA

Barbara Baczewska

Prezes

Józef Rudzki

Wiceprezes

Małgorzata Iwona Figiel

Sekretarz

Cezary Marek Rusek

Skarbnik

Witold Marek Kur

Członek