KILKA SŁÓW O

STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół w Lublinie istnieje od 1993 roku. Za główny cel swojej działalności stawia sobie niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, w celu lepszego ich przystosowania do życia w społeczeństwie, znoszenie szeroko pojętych barier oraz tworzenie warunków do lepszego mieszkalnictwa, pracy i wypoczynku.

 

W swoich założeniach opiera się na wartościach chrześcijańskich stawiających osobę ludzką i jej godność za kluczowy wyznacznik podejmowanych działań.