TADEUSZ

KLIMCZAK

Tadeusz urodził się w Żywcu w 1962 r. Absolwent wydziału psychologii KUL, doktorant i pracownik naukowy na wydziale psychologii KUL. Człowiek bardzo szlachetny, skromny, życzliwy i chętny do pomocy, mimo własnej niepełnosprawności. Równoległe do pracy naukowej rozpoczął pracę zawodową w Dziennym Ośrodku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Poturzyńskiej, a następnie w nowo powstałym Dziennym Centrum Aktywności dla osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Wallenroda, którego też był współzałożycielem. W 1993 r. wraz z kilkoma przyjaciółmi założył Stowarzyszenie „Źródło”, którego był pierwszym prezesem. W 1994 r. powstały pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej, których otwarcia niestety już nie doczekał. Zginął w wypadku samochodowym na przejściu dla pieszych koło KUL-u w dniu 22.07.1994 r.

 

Wspominamy Go jako niezwykle prawego, uczciwego i oddanego innym przyjaciela, na którego można było zawsze liczyć.

 

Pochowany jest w Jeleśni k/Żywca.