DAROWIZNY

Jak przekazać darowiznę?

Stowarzyszenie „Żródło” wspiera osoby z niepełnosprawnością  oraz ich rodziny będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej umożliwiając im pozyskiwanie środków także w ramach darowizn.

Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji:

Bank PKO SA I Odział w Lublinie

05 1240 2470 1111 0011 0341 3720

z dopiskiem: „darowizna dla (Imię i nazwisko Beneficjenta lub calego Stowarzyszenia)”