Uczestnicy WTZ – ów mają możliwość korzystania z zajęć sportowych koszykówki, prowadzonych przez Pana Stanisława.

Po wielu próbach na sali WTZ przyszła kolej na dużą salę gimnastyczną, udostępnioną przez LO nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie, które mieści się przy ulicy Lipowej w Lublinie.