PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA TECHNICZNA

Celem pracowni technicznej jest nauczenie podopiecznych jak najlepszego przygotowania do realizacji zadań życia codziennego, a także podejmowania różnych ról społecznych w ich środowisku.

Zapach ciętego drewna, deski, sklejki, drewniane listwy, obróbka i przygotowanie elementów z drewna prostymi narzędziami oraz narzędziami elektrycznymi to znak rozpoznawczy tej pracowni.

Uczestnicy Pracowni Technicznej rozwijają sprawność manualną, bezpieczną i zgodną z przeznaczeniem obsługę podstawowych narzędzi stolarskich oraz nowych elektro narzędzi będących na wyposażeniu pracowni. Ponadto uczą się właściwego przygotowania stanowiska pracy, poznają podstawowe czynności związane z obróbką drewna.