EWA ADAMCZUK – Instruktor  terapii zajęciowej w pracowni plastycznej

Ukończyłam studia wyższe na UMCS: zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej- resocjalizacja i studia magisterskie na kierunku pedagogika.  Ponadto jestem absolwentką  studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób

z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Humanitas. Ukończyłam również szereg kursów podnoszących moje kwalifikacje zawodowe i rozwijające zainteresowania. Od ponad 20 lat w pracy zawodowej łączę wykształcenie pedagogiczne z przyjemnością tworzenia jako instruktor terapii zajęciowej, dążąc do poprawy samopoczucia  swoich podopiecznych każdego dnia 🙂