PRACOWNIA PLASTYCZNA

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Celem tej pracowni jest terapia poprzez sztukę. Nasze prace powstają często bardzo spontanicznie i pod wpływem impulsu. Dzięki temu podopieczni mogą wyrazić siebie i swoje emocje. Inna częścią terapii jest stosowanie zaplanowanych zajęć z wykorzystywaniem wybranych technik malarskich i rysunkowych mających na celu odpowiednie oddziaływanie. Pracujemy często przy dźwiękach muzyki w tle. Pastele  „Królują” w naszej pracowni zarówno suche jak i olejne. Te pierwsze dają nam możliwość tworzenia rozmytej delikatności , te drugie ukazują wyrazistość barw. Inne stosowane techniki to: frotage, collage, stemplowanie, witraż. Ulubioną techniką uczestników jest mozaika z plasteliny, bądź bibuły karbowanej. Nasze prace prezentowane są na wystawach oraz biorą udział w licznych konkursach.