PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy podejmują naukę podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych typowych dla zawodu pomocy kucharza i cukiernika oraz opanowują sprawności niezbędne do ich bardziej samodzielnego życia. W ramach zajęć rozwijają swoje zdolności manualne, uczą się przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, doskonalą wykonywanie czynności porządkowych.

Podstawowym wyrobem, który w okresie przed pandemią powstawał w naszej pracowni, były ciasta i torty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na ich wygląd i smak, a także zaangażowanie, jakie poszczególni uczestnicy – stosownie do swoich możliwości i posiadanych umiejętności – wkładali w ich wykonanie.

Wprowadzone wymogi sanitarne wymusiły zmianę charakteru zajęć odbywających się w pracowni – w związku z zawieszeniem zajęć kulinarnych nasza uwaga została przekierowana na zajęcia manualne związane z tematyką cukierniczą i kulinarną, gromadzenie materiałów o tematyce kulinarnej itp. Wiele czynności wykonujemy treningowo, jak np. nauka wyrabiania ciasta pierogowego i jego przerabianie – mając nadzieję, że już wkrótce – kiedy warunki sanitarne na to pozwolą – będziemy mogli wykorzystać opanowane umiejętności do wspólnego wykonania konkretnego wyrobu – ciasta, czy potrawy.