– instruktor terapii zajęciowej w pracowni technicznej

Ukończyłam Zakład Kształcenia Nauczycieli uzyskując przygotowanie do zawodu nauczyciela w specjalności nauczanie początkowe. Pracowałam jako nauczyciel klas początkowych. Podczas wieloletniego pobytu za granicą pracowałam zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Od zawsze interesowała mnie psychologia i pedagogika. Na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ukończyłam kursy: Emocje i Motywacja, oraz Psychologia zdrowia. Obecnie studiuję pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną. W ubiegłym roku odbyłam praktyki w szkole integracyjnej. Kontakt z osobami z różnymi niepełnosprawnościami sprawił, że postanowiłam udzielać pomocy i przyczyniać się do tworzenia warunków ich godnego życia. Aby lepiej przyczynić się do wzrostu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością ukończyłam kurs: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Pracę instruktora terapii zajęciowej w pracowni technik różnych w WTZ na ul. Gospodarczej 32 rozpoczęłam w styczniu 2024 r.