Nasze WTZ przy ul. Radzyńskiej 3, odwiedzili niecodzienni goście: Siostry Dominikanki z Indii, pracujące we Włoszech oraz towarzyszące im siostry Polki, które po raz pierwszy zetknęły się z pracą w warsztatach. Były ciekawe w jaki sposób w Polsce organizowana jest rehabilitacja i uspołecznienie osób niepełnosprawnych. Jak widać radości i zadziwienia osiągnięciami uczestników nie było końca.