16 listopada 2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć na naszych WTZ przyjaciela, byłego uczestnika Ryszarda Skraińskiego, który obecnie przebywa w filii DPS Krasnystaw. Ryszard przyjechał do Lublina z przyjaciółmi, aby pokazać im miejsce swojej dawnej pracy oraz, wykorzystując sposobność, pomodlić się na grobach najbliższych.