Reprezentacja WTZ, która w tym roku będzie poznawać historię pisma, zwiedziła w 200. rocznicę odczytania hieroglifów i 100. rocznicę odkrycia grobowca Tutanchamona, ekspozycję poświęconą dawnemu Egiptowi w Muzeum Narodowym w Lublinie. Oprócz starożytnych form piśmiennictwa uczestnicy WTZ mogli poznać najistotniejsze aspekty świata starożytnych Egipcjan poprzez muzealne zabytki związane z historią, kulturą, życiem codziennym, religią oraz obrzędami pogrzebowymi.

Niemałym wyzwaniem było śledzenie wystawy poprzez audiodeskrypcję 🙂

Magię wystawy podkreślała sceneria oraz dodatkowe efekty imitujące piasek pustyni czy szklaną taflę Nilu.

Zagadkowość rozbudzały także skarabeusze, które wyznaczały szlak zwiedzania.

Czy wiecie , że…
pierwszą formą pisma niealfabetycznego było pismo klinowe, a następnie hieroglificzne.

Fragment bloku z kartuszami Totmesa III.

Egipt w zasięgu ręki: