Delegacja z WTZ przy ul. Radzyńskiej brała udział w Międzynarodowym Festiwalu sztuki Osób Niepełnosprawnych.