Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, mieliśmy sposobność uroczystego świętowania 28 rocznicy pierwszego  zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, które odbyło się 18.03.1993 r. Z tej okazji,  w przeddzień pamiętnej daty, uczestniczyliśmy w Mszy Św., w kościele MB. Królowej Polski w Lublinie, której przewodniczył ks. bp Adam Bab.

Następnie biskup odwiedził WTZ przy ul. Gospodarczej, aby spotkać się i pobłogosławić cały  Zarząd, pracowników i uczestników warsztatów i ich rodziny. Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. Biskupowi za wrażliwość i wielką radość, którą nam przekazał… zostanie długo w naszej pamięci i modlitwach.