Najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku,

aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło

ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Niech Bóg oświeca drogi

codziennego życia,

szczodrze obdarza błogosławieństwem

i pomaga odnaleźć spełnienie.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Zarząd Stowarzyszenia Źródło,

pracownicy oraz uczestnicy

Warsztatów Terapii Zajęciowej