Od 9 stycznia 2023 r. Politechnika Lubelska rozpoczęła bezpłatne zajęcia realizowane w ramach projektu pod nazwą: „POLLUB SPORT – promocja sportu wśród lubelskiej społeczności”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt umożliwia organizację zajęć w ramach zadań skierowanych do wszystkich grup społecznych, w tym seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. WTZ przy ul. Radzyńskiej rozpoczęła zajęcia od 16 marca 2023 r.