PRACOWNIA TECHNIK RÓŻNYCH

 PRACOWNIA TECHNIK RÓŻNYCH

Celem zajęć w pracowni technik różnych jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności, pobudzanie zdolności manualnych,cierpliwości, analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy zespołowej.

Zajmujemy się wykonywaniem różnorodnych prac artystycznych wykorzystując i eksponując mocne strony uczestników, wzmacniając ich wiarę we własne siły.

Wykonujemy piękne kompozycje kwiatowe, kartki okolicznościowe, ozdoby z różnych materiałów, prace z bibuły oraz figurki z zimnej porcelany.

Stymulujemy twórczość własną poprzez kształtowanie zdolności poznawczych tj. wyobraźnia, uwaga, pamięć, spostrzeżenie, uczucia, emocje.