PRACOWNIA KRAWIECKO – DZIEWIARSKA

PRACOWNIA KRAWIECKO-DZIEWIARSKA

Zajęcia w pracowni krawiecko-dziewiarskiej mają formy prac indywidualnych i grupowych. Prace są dostosowane do możliwości każdego Uczestnika. Uczestnicy uczą się współdziałania i pomagania sobie nawzajem. Pracownia zajmuje się: szyciem użytkowym, artystycznym, okolicznościowym, wykonywaniem prac na kiermasze.

W pracowni krawiecko-dziewiarskiej Uczestnicy zdobywają następujące umiejętności;

 • uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftu (nożyczki, igła);
 • uczą się obsługi maszyny do szycia, posługiwania żelazkiem;
 • opanowują techniki szycia ręcznego z zastosowaniem podstawowych ściegów, fastrygują oraz przyszywają guziki;
 • doskonalą haft płaski, krzyżykowy, łańcuszkowy, matematyczny, gobelinowy oraz krzyżykowy w 3D;
 • poznają tajniki wykonywania form poduszkowych (tradycyjnych i okrągłych), różnokształtnych maskotek oraz różnorodnych wyrobów rękodzielniczych wykonywanych z materiałów włókienniczych;
 • poznają możliwości łączenia różnych materiałów, doboru kolorów, projektowania wzorów;
 • nabywają umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, utrzymywania porządku na stanowisku pracy.

Do głównych wartości terapeutycznych rozwijanych w pracowni krawiecko-dziewiarskiej należy:

 • kształtowanie poczucia smaku, piękna i estetyki (uwrażliwianie na piękno otaczającego świata);
 • usprawnianie czynności manualnych rąk i palców, uczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości;
 • rozwój wyobraźni i poczucia sprastwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych;
 • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz umiejętność funkcjonowania i pracy w grupie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie zawodowym;
 • motywowanie i zachęcanie Uczestników do otwarcia umysłu na nowe pomysły;
 • doskonalenie lub nauka czynności przydatnych w życiu codziennym.