PRACOWNIA KOMPUTEROWO – FOTOGRAFICZNA

PRACOWNIA KOMPUTEROWO-FOTOGRAFICZNA

Pracownia wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, które pomagają uczestnikom znacznie wykroczyć poza dotychczasowe możliwości. Uczestnicy warsztatów komputerowo-fotograficznych  uczą się obsługiwać sprzęt komputerowy i fotograficzny, wykorzystywać w pracy programy takie jak: OpenOffice, Paint, Gimp. W pracowni rozwijana jest również umiejętność bezpiecznego użytkowania Internetu, który stanowi ważny punkt współczesnego rynku pracy, komunikacji, informacji i dostępu do wiedzy. W pracowni dbamy o rodziną i przyjazną atmosferę opartą na szacunku, kulturze osobistej i współpracy.