ANNA MARIA SKOWROŃSKA O. P. – Specjalista do spraw rewalidacji

Stowarzyszenie “Źródło” jest dla mnie kolejnym etapem spotkania z człowiekiem potrzebującym. Jako misjonarka, absolwentka KUL na wydziale Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz  Pedagogiki specjalnej ze specjalizacją: resocjalizacja z socjoterapią na UMCS, przyjęłam pracę w WTZ jako wielkie wyzwanie i misję poświęcenia życia dla osób z niepełnosprawnością dla ich rodzin i przyjaciół.

Posiadam wieloletnie doświadczenie misyjne (Włochy, Rumunia, Filipiny), gdzie na pierwszym miejscu było niesienie Dobrej Nowiny, aby żaden człowiek nie czuł się samotny lecz dowartościowany.  Zdobyta wiedza pedagogiczna i teologiczna (Florencja), trud wejścia w kulturę, zwyczaje i nauka języka obcego, aby jak najlepiej zrozumieć rozmówcę, niewątpliwie pomogą mi rozpocząć działalność rewalidacyjną wszystkich powierzonych mojemu kierownictwu osób, aby  odnaleźli swoje miejsce w świecie i radość życia, które jest niepowtarzalne i drogocenne w każdym jego wymiarze.