MAŁGORZATA FIGIEL – Kierownik WTZ

Jestem żoną i matką trójki dzieci.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogiki i Psychologii, Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Uniwersytetu Marii Curii – Skłodowskiej w Lublinie (1994-1999).

Posiadam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadry Kierowniczej Szkół TWP w Lublinie (2009-2010).

W Stowarzyszeniu ,,Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół

w Lublinie pracuję 22 lata. Pracę podjęłam w 1999 roku na stanowisku  Instruktora Terapii Zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3 w Lublinie. W 2008r. objęłam stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

Od 2008 r. jestem członkiem  Zarządu Stowarzyszenia ,,Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół w Lublinie, pełnię funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu.

W roku akademickim 2017/ 2018 oraz 2018/2019 wygłaszałam wykłady z zakresu ,,Metod i form rehabilitacji dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” na studiach podyplomowych na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Od 2017 r. pracuję na stanowisku Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Radzyńska 3 w Lublinie.