KATARZYNA TORÓJ–KOTUŁA – Instruktor terapii zajęciowej w pracowni artystycznej

Jestem magistrem filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną oraz absolwentką studiów podyplomowych z neurologopedii. Dodatkowo uzyskałam dyplom z pedagogiki przedszkolnej ze specjalnością oligofrenopedagogiki. Ukończyłam dwa stopnie kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych. Ponadto na swoim koncie mam wiele ukończonych kursów i webinariów dotyczących rękodzieła artystycznego i technik teatralnych. Moją dewizą życiową są słowa Konfucjusza: ” Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”. Te słowa są odzwierciedleniem mojej pracy zawodowej, w której spełniam się nie tylko jako pedagog i terapeuta ale również mogę realizować swoje artystyczne aspiracje.