SALA REHABILITACYJNA

SALA REHABILITACYJNA

Program usprawniania ruchowego obejmuje wszystkich uczestników WTZ.  Rehabilitant, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich, sprawności fizycznej i realnych możliwości  uczestników, przygotowuje dla każdego indywidualny program rehabilitacji.

Celem prowadzonej kinezyterapii jest zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie wadom postawy i narządów ruchu  oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak najlepszego funkcjonowania i zwiększania samodzileności w życiu codziennym.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Podczas grupowych gier i zabaw, zabarwionych niekiedy nutą rywalizacji, uczyestnicy  nie tylko wpływają korzystnie na swoją sprawność fizyczną, ale także podnoszą swoją samoocenę, pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Często podczas sportowej rywalizacji wyzwalane są takie zachowania jak solidarność, umiejętność pracy w grupie, poczucie wspólnoty i przynależności.

Podczas zajęć na sali gimnastycznej uczestnicy mogą korzystać z różnego rodzaju ćwiczeń i przyrządów, takich jak: ćwiczenia ogólnorozwojowe na materacach, przy drabinkach, wolne lub z przyborami (piłki, woreczki, drążki, ławeczki), ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia i brzucha, ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową kończyn dolnych i górnych, ćwiczenia stabilizacyjne, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia na piłkach, ćwiczenia na platformach równoważnych, ćwiczenia z taśmami Thera band. Ponadto sala gimnastyczna wyposażona jest w takie sprzęty jak: rowerki, orbitrek, atlas, wioślarz, służace do poprawy ogólnej wydolności organizmu oraz przyrządy do ćwiczeń motoryki małej i treningów sensomotorycznych.

Oprócz zajęć ruchowych na sali gimnastycznej uczestnicy mają możliwość korzystania z zabiegów leczniczego masażu klasycznego, dobranych dla każdego indywidualnie i prowadzonych na zlecenie lekarza.