GABINET SPECJALISTY DS. REWALIDACJI

GABINET SPECJALISTY DS. REWALIDACJI

Gabinet specjalisty do spraw rewalidacji jest miejscem indywidualnego oraz grupowego spotkania z pedagogiem, aby jak najskuteczniej rewalidować utraconą przez uczestników sprawność fizyczną i intelektualną. Nazwa pochodzi od łacińskiego  reznów, valiusmocny, wyznaczając w ten sposób zakres oddziaływań  zmierzających do wzmacniania mocnych stron podopiecznych i w ten sposób wyrównać i kompensować braki rozwojowe organizmu.

Zajęcia obejmują swym zasięgiem wszechstronną terapię zaburzeń funkcji poznawczych, aby uczestnicy zajęć mogli jak najszybciej nabyć lub odzyskać swoje sprawności intelektualne. Ponadto jest zapewniona rehabilitacja społeczna i zawodowa, mająca na celu stymulację umiejętności interpersonalnych i komunikowania się, aby przyspieszyć u naszych uczestników proces integracji i adaptacji w rodzinie i społeczeństwie.

Podczas spotkań rewalidacyjnych przede wszystkim dbamy o jak najlepsze dostosowanie metod i terapii do zasobów i zainteresowań podopiecznych, aby czuli się zaakceptowani i docenieni w ich codziennych zmaganiach i wysiłkach w pokonywaniu barier fizycznych i społecznych. Organizujemy wspólne wyjścia do różnych instytucji,  przygotowujemy  kiermasze i zbiórki.

W trosce o rozwój życia kulturalnego uczestniczymy w wyjściach do biblioteki, kina, teatru, restauracji, domu kultury, na wystawę itp. Dbamy równoocześnie o podtrzymywanie relacji przyjacielskich i interpersonalnych poprzez wspólne świętowanie ważnych wydarzeń z życia uczestników ich rodzin i przyjaciół.