GABINET PSYCHOLOGA

GABINET PSYCHOLOGA

W Warsztatach zapewniamy pomoc psychologiczną, w formie wsparcia zarówno dla uczestników WTZ jak i ich rodzin. Psycholog za pomocą testów psychologicznych, rozmowy, obserwacji i wywiadu z rodziną, dokonuje diagnozy predyspozycji i potencjału w celu określenia kierunków rehabilitacji. W ramach pomocy psychologicznej, każdy z uczestników odbywa zajęcia indywidualne w oparciu o realizację indywidualnego programu rehabilitacji, skierowane na rozwój sfery emocjonalno-motywacyjnej. Prowadzone są także zajęcia relaksacyjne, których celem jest redukcja napięcia nerwowego oraz wypoczynek psychiczny i fizyczny. Dla grupy z trudnościami adaptacyjnymi dodatkowo organizowane są zajęcia integracyjne, natomiast dla wszystkich uczestników Warsztatów, zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w formie spotkań społeczności. Na bieżąco wydawane są opinie i zaświadczenia psychologiczne służące zarówno do celów orzecznictwa jak i adaptacji zawodowej oraz realizacji edukacyjno-terapeutycznych zadań programowych.