WITOLD KUR- kierownik WTZ

Ukończyłem Pedagogiczne Studium Techniczne uzyskując uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Pracowałem w zawodzie nauczyciela w szkole zawodowej. Doskonaliłem swoje umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach np.: szkolenie w zakresie oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji. Zdobyłem certyfikat  z zakresu złocenia ikon oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych- ECDL.

W zawodzie pedagoga pracuję 24 lata, w tym jako instruktor terapii zajęciowej w tutejszym Stowarzyszeniu od 17 lat.

Od pierwszego lipca bieżącego roku (2021) objąłem obowiązki kierownika Warsztatów  Terapii Zajęciowej przy ulicy Gospodarczej 32. Podejmując zadania na nowym stanowisku uzyskałem jeszcze większe możliwości pomocy osobom potrzebującym w poprawie ich jakości życia. Praca z osobami niepełnosprawnymi przynosi mi dużo satysfakcji i radości.

Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Źródło” starając się również w ten sposób służyć społeczności osób niepełnosprawnych i ich rodzin.