s. Anna Maria Skowrońska O.P. – instruktor terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego.

Absolwentka KUL na wydziale Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz UMCS na wydziale Pedagogiki specjalnej ze specjalizacją: resocjalizacja z socjoterapią.

Od 2022 r. podjęłam pracę jako instruktor terapii w pracowni rękodzieła artystycznego. Prace rękodzielnicze towarzyszą mi jednak od dawna. Jest to jedno z moich hobby oraz pracy jako florysta, dekorator, twórca tematycznych wystrojów kościołów, kaplic, Oratoriów itp., podczas mojego apostolatu w parafiach oraz mojej pracy misyjnej. Podstawą moich przedsięwzięć artystycznych jest teoria, że to co wytworzył człowiek dla wspólnego dobra jest dobrem i pięknem samym w sobie. Nie jest więc ważne czy jest dziełem perfekcyjnym, gdyż zawiera w sobie całą miłość i serce twórcy-artysty. Moim podopiecznym proponuję recykling i robienie „czegoś z niczego”. To co dla innych jest zbędne może jeszcze komuś lub czemuś posłużyć. Nauczyłam się tego pracując na Filipinach wśród Child Scavengers of Smokey Mountain: dzieci z wysypiska śmieci o nazwie Smokey Mountain w Manili. Wykorzystuję także elementy naturalne świata roślinnego jak: suszone kwiaty, liście, gałązki czy różnego rodzaju nasiona. Moim pragnieniem jest, aby podopieczni mogli wyrazić siebie, swoje odczucia, myśli, pragnienia i marzenia w formie zmaterializowanych prac rękodzielniczych, w atmosferze przyjaźni i akceptacji swoich inności artystycznych w widzeniu otaczającego świata.