RAFAŁ TOMASIK – instruktor terapii zajęciowej w pracowni technicznej

Jestem absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz studiów podyplomowych na kierunku Terapia zajęciowa w WSNS w Lublinie. Doświadczenie pedagogiczne oraz znajomość różnorodnych technik artystycznych pozwala mi na przeprowadzanie zajęć terapeutycznych w różnych grupach wiekowych. Praca w Stowarzyszeniu „Źródło” jest dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i osobistym.