Mgr OLIWIA KIRYK – psycholog, specjalista ds. rewalidacji

Absolwentka psychologii, jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka wolontariatów na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin, domów pomocy społecznej, domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Brałam czynny udział w resocjalizacji spod ramienia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Skończyłam wiele kursów m.in. profilaktyka i diagnoza uzależnień behawioralnych czy interwencja kryzysowa, a także uczestniczyłam w projektach np. radzenie sobie w żałobie po utracie współmałżonka/współmałżonki.

Z przyjemnością podejmuję wszelkie działania pomocowe na rzecz osób posiadających problemy z przystosowaniem społecznym. Jak wiemy, tempo jest bardzo szybkie, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami nie odnajdują się w wirze ciągłego biegu, oczekiwań i niejasnych reguł, które otaczają nas niemal nieustannie poprzez media, ale nie tylko. Moją osobistą misją jest dawać sobą przykład i przekazywać poznane techniki, które pozwolą się zatrzymać, popatrzeć na samego siebie i w pełni zaakceptować to kim się jest, niezależnie od czynników zewnętrznych. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni i wyjątkowi, bez względu na status, sukcesy, wygląd czy stan zdrowia, wierzę że świadomość tego faktu, rozprzestrzeniana wśród społeczeństwa jest w stanie zwiększyć komfort życia każdej jednostki. Praca w Stowarzyszeniu z uczestnikami jeszcze bardziej rozwija wrażliwość na potrzeby innych i zwraca uwagę na piękno chwili obecnej, która jest wielkim darem, myślę że uczestnicy wiedzą to lepiej niż my i niekiedy powinniśmy brać z nich przykład.