JUSTYNA MODRZEJEWSKA – ZEGZUŁA – kierownik WTZ

W drodze realizacji swoich zainteresowań i pasji w 2004 roku ukończyłam studia magisterskie o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie studia podyplomowe   z zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
Zdobyte wykształcenie umożliwiło mi podjęcie pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.
W trakcie wieloletniego pobytu za granicą, moje zainteresowania zmieniły swoje ukierunkowanie. Po zdobyciu kwalifikacji  do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, mogłam pogłębić zakres pomocy drugiemu człowiekowi.
Pracę instruktora terapii zajęciowej w pracowni gospodarstwa domowego w  WTZ na ul. Gospodarczej 32 rozpoczęłam w 2022 roku, dzięki pasjom do pracy z ludźmi i do gotowania, oraz zdobytemu dyplomowi profesjonalnego kucharza w City College w Brighton w UK.
W listopadzie 2023 roku podjęłam się obowiązku kierowania WTZ w celu rozwinięcia możliwości uczestników, pogłębienia ich samodzielności w życiu codziennym oraz wzmocnienia poczucia integracji społecznej.
Słowa : „Podaruj drugiemu dobro” towarzyszą mi każdego dnia.