CEZARY RUSEK współzałożyciel Stowarzyszenia „Źródło” i od początku członek Zarządu, a następnie jego skarbnik. W początkowym okresie istnienia Stowarzyszenia  pracowałem jako wolontariusz, a później jako kierowca, co z wielką przyjemnością czynię do dzisiaj. Widząc wzrost i rozwój naszego dzieła oraz wszystkich, poszczególnych jego pracowników i uczestników, z ufnością spoglądam w przyszłość wierząc, że będzie ono służyło w rozszerzaniu się dobra dla każdego z nas.