MGR AGNIESZKA PRZYBOŚ – instruktor terapii zajęciowej w pracowni gos. domowego 

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna – specjalizacja: tyflo – i oligofrenopedagogika.

W Stowarzyszeniu „Źródło” pracuję od 2008 r. Moim pierwszym stanowiskiem pracy była pracownia muzyczno  – teatralna.

Od 7 lat jestem instruktorem terapii zajęciowej w pracowni gospodarstwa domowego. W trakcie pracy doskonaliłam swoje umiejętności poprzez udział w warsztatach metodycznych, kursach i szkoleniach z zakresu muzykoterapii, arteterapii, dramoterapii oraz teatroterapii, a także z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka.
Poprzez śpiew i grę na gitarze animuję spotkania integracyjne oraz przygotowuję oprawę Mszy św.
Wielokrotnie podejmowałam funkcję kierownika wycieczek i obozów dla społeczności warsztatowej w różnych miejscach w Polsce.