GABINET PSYCHOLOGA / SPECJALISTY

GABINET PSYCHOLOGA / SPECJALISTY

Gabinet psychologa/specjalisty ds rewalidacji to bezpieczna przestrzeń, gdzie w atmosferze serdeczności, troski i akceptacji nasi uczestnicy mogą się wyciszyć, uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne oraz porozmawiać zarówno o trudach i problemach jak i podzielić się radością i swoimi sukcesami. Prowadzone zajęcia są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego z naszych podopiecznych i odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej.

Psycholog obejmuje opieką i wsparciem uczestników oraz ich rodziny. Opracowuje diagnozy i opinie psychologiczne oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, mające na celu poprawę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i zawodowego.

Zajęcia ze specjalistą ds rewalidacji mają na celu reedukację i usprawnianie funkcji poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych oraz zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych uczestników WTZ.