W piątek dn. 25 listopada uczestniczyliśmy w Targach Pracy pod hasłem „Rynek otwarty”, organizowanych we współpracy z Fundacją Aktywizacja.

Wydarzenie skierowane było nie tylko do studentów i absolwentów WSPA w Lublinie, ale także do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób z niepełnosprawnościami.

Mogliśmy bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami pracodawców oraz uczestniczyć w prelekcji pt.:

☑ „Rynek otwarty – osoby z niepełnosprawnością”

☑ „Integracja społeczna. Gdzie byliśmy, dokąd idziemy”.