K A L E N D A R I U M

1791 r. – uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja
1919 r. – rocznica uchwalenia Konstytucji staje się świętem narodowy
1990 r. – przywrócenie przez Sejm Narodowego Święta Trzeciego Maja

W 2021 r obchodzimy już 230 rocznicę tego wydarzenia.

Konstytucja 3 maja nawiązuje do przeprowadzenia reformy ustrojowej, zakończonej w 1791 r. uchwaleniem przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nowej Konstytucji. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku), która została formalnie spisana.
Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancję swobód obywatelskich, wartości Oświecenia, tolerancję oraz tradycje chrześcijańskie.
Od tego czasu Konstytucja 3 maja, stała się pamiątką historycznej przeszłości naszego kraju.
Natomiast w okresie zaborów Ustawa ta stała się synonimem działań ratowania ojczyzny oraz symbolem polskości.
Konstytucja była również inspiracją dla artystów ku pokrzepieniu ludzkich serc, np.: Matejko czy nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w epopei Pan Tadeusz, czy pieśni patriotyczne takie jak Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj Litwina – pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.
Władze po 1945 roku postanowiły jednak zlikwidować obchody trzeciomajowe ze względu na ich charakter narodowo-katolicki. Wprowadzono i nagłośniono Święto pracy w dniu 1 maja. Dodatkowo, przez kilkadziesiąt lat nie odbywały się żadne uroczystości państwowe i kościelne związane z trzecim maja.
Przełomowym był rok 198, kiedy świeżo wybrany Senat oraz Sejm przywróciły obchody rocznicy Konstytucji 3 maja.