Pani Dr Bożena Miernik z Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej, wraz ze studentkami KUL tego wydziału, odwiedziła nasze WTZ przy ul. Radzyńskiej, aby lepiej zapoznać się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z ich codzienną pracą oraz wyrobami rękodzielniczymi powstałymi w WTZ.

Dziękujemy Pani Dr Bożenie, za uwrażliwianie studentów na potrzeby osób z niepełnosprawnością.