Nasi Uczestnicy, podczas wycieczki do CSK, mieli okazję zapoznać się nie tylko ze światem iluzji, ale również doświadczali jak powstaje tęcza oraz poznawali podstawie znaki języka migowego. Każdy, ćwicząc swoje zmysły, znalazł coś dla siebie. Najwięcej radości dostarczały nam krzywe zwierciadła oraz kule węchowe.