Za nami spotkanie sieciujące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy organizatorom za cenne wskazówki oraz możliwość spotkania w miłej i budującej więzi atmosferze.