Rok 2021 został dedykowany św. Józefowi, jako patronowi całego Kościoła. Jak określił go papież Franciszek: „Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu”. Uczynił to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego.

My również, 19 marca, w dzień poświęcony Józefowi, szukaliśmy jego wizerunku pośród innych świętych.

Oczywiście byli zwycięzcy!!!