21 i 25 sierpnia 2023 r., na sali gimnastycznej przy ul. Lipowej w Lublinie, zostały wręczone puchary, ufundowane przez Stowarzyszenie „Źródło”, za aktywność na zajęciach sportowych z P. Stanisławem Lisem. Wyróżnionym osobom (Adrianna, Aneta, Maria, Konrad, Józef, Arkadiusz, Patryk, Marcin, Grzegorz) gratulowała P. Prezes Barbara Baczewska oraz P. kierownik Witold Kur. Życzymy Wielu sukcesów!