Jak co roku, jesienną porą (20.10.2022), organizujemy wycieczkę dziękczynną za kolejny rok istnienia Stowarzyszenia „Źródło”.

Tym razem dziękowaliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Liturgię Mszy św. ubogacił wspólny śpiew, psalm oraz akompaniament gitarowy P. Agnieszki.

Czy wiecie, że…

Historia budowy Świątyni Najwyższej Opatrzności liczy ponad 200 lat i jest związana z Konstytucją 3 maja z 1791 roku, kiedy uchwałą posłów sejmu czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję.

Niestety III rozbiór Polski oraz kolejne wojny wstrzymały realizację wotum. Dopiero po wielu latach z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił w 1989 roku prymas Józef Glemp. Budowa Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Błoniach Wilanowskich została ukończona, nadal jednak trwają prace wykończeniowe. Pierwsza msza została odprawiona 11 listopada 2016 roku.

Więcej zdjęć w linku poniżej:

Warszawa – WTZ Gospodarcza i WTZ Radzyńska 20.10.2022.