Wyrazy wdzięczności kierujemy do Księży Sercanów za umożliwienie zorganizowania kiermaszu.
Wszystkim zaś, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, wspierając rehabilitację społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, składamy serdeczne podziękowania.