Jak co roku w okresie Wielkiego Postu nie mogło zabraknąć kontemplowania Męki Pańskiej. Rozważania nad dziełem zbawienia grzesznego człowieka dokonanego przez Jezusa, stały się głęboką modlitwą, refleksją i zadumą dla każdego z nas.