Tak, nasi uczestnicy wzięli udział w wyjściu do biblioteki na zajęcia plastyczne. Podopieczni wysłuchali historii o tradycji choinki w Polsce oraz wykonali własne choinki.