Dnia 10 maja rozpoczął się tydzień ceramiczny, gdzie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w szkoleniu wykonywania naczyń z gliny. Przygotowane zajęcia przez Kafel Ceramics ujawniły wielu nowych artystów, stwarzając im przestrzeń do wspólnego eksperymentowania oraz tworzenia.

Czy wiecie, że…

Ceramika to wytwory otrzymane w wyniku wypalenia właściwie przygotowanej formy z gliny.

Chcielibyśmy podziękować Pani Emilii Gałczyńskiej- Wąsik za jej zaangażowanie i chęć dzielenia się zamiłowaniem do ceramiki.

Kadra i uczestnicy WTZ.