„Mario, czy Ty wiesz, kim okaże się Twój Syn, Twój mały chłopiec?
Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń, powstrzyma wielki wiatr?
Że dałaś życie temu, kto Tobie życie dał?”

Tak jak Maryja, wpatrzona w swe Dziecię,
choć nie rozumiejąca Bożych planów,
pochylajmy się nad każdym człowiekiem
obecnym w naszym życiu:
tym bliskim, tym dalekim, może przypadkowym.
Każda osoba kryje tajemnicę,
pomagajmy sobie odkrywać ją,
by przeżyć życie godne dziecka bożego.


Na te Święta Bożego Narodzenia,
Emmanuela – Boga pośród nas,
życzymy Wam, ufności,
że jesteśmy ogarnięci miłością z wysoka,
która daje radość i pokój
w przeżywaniu trudów codzienności.

Zarząd Stowarzyszenia Źródło, Pracownicy
oraz uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej