Stowarzyszenie Twórców Ludowych umożliwiło naszym podopiecznym aktywne przygotowanie się i zasmakowanie świątecznej atmosfery. Twórcy regionalni przybliżyli także elementy ludowej sztuki z regionu lubelskiego. Wykonane, kolorowe pisanki i palmy można było zabrać i zaprezentować pozostałym kolegom i koleżankom z WTZ Radzyńska.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Twórcze kultywowanie tradycji od 1968 rok